Gdy już mamy ustalony plan działania i oczekiwania, gdy już się znamy
możemy przystąpić do sesji. Taka sesja odbywa się w innym terminie i
różnej lokalizacji. Bardzo często wykorzystujemy hobby, dzięki temu udaje
się wykonać bardzo naturalne fotografie portretowe.